Unlisted Videos All Videos Random Video Playlists Submit VideoPirate Party Short - Privacy
Uploaded to YouTube by: Pegla Meerkovic
Date submitted to Unlisted Videos: 8 November 2018
Date uploaded/published to YouTube: 27 April 2010

Tags: none
Description:

Channel moved:
https://www.youtube.com/channel/UCnDn...

Audio: SaBo-FX
Animatie: Danny Palic

De Piratenpartij zet zich in voor je privacy.
# Informatie over personen mag slechts worden opgeslagen en gebruikt voor een vooraf bepaald, specifiek, acceptabel, realistisch, tijdsgebonden en concreet doel - wordt dit doel verruimd dan worden de gegevens die eerder waren opgeslagen vernietigd. (vertrouwensbeginsel overheid)
# Bedrijven en overheden dienen gegevens over personen, voor zover mogelijk, geanonimiseerd op te slaan.
# Bij databases met gevoelige gegevens moet veiligheid in het ontwerp liggen, niet in het vertrouwen in de gebruikers noch in de afschrikkende werking van straffen
# Informatie wordt waar mogelijk decentraal en open bij de burger zelf opgeslagen
# Geen onnodige koppeling tussen databases met vertrouwelijke gegevens
# Meldingsplicht datalekken voor de verantwoordelijke van de database